برترین فایل عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران ببرید

مطالعه حاضر در پی یافتن عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران است. این مسئله نه تنها مشکل فردی و خانوادگی بلکه معضل اجتماعی است چرا که زمینه ساز انواع جرایم و انحرافات اجتماعی نظیر فحشاء ، اعتیاد ، قاچاق مواد مخدر، سرقت ، شیوع بیماری های مقاربتی و… این درحالی مطرح است

ادامه مطلب


مطالب تصادفی